Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadania sportowe

110

Prawie 15 tysięcy złotych otrzymało Miasto Jasło z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań sportowych. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach otrzymanego wsparcia Miasto ma kupić:

  • przenośną bramkę do piłki nożnej dla Osiedlowego Klubu Sportowego „Sobniów” Jasło (dofinansowanie 5 000 zł),
  • odzież sportową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportów Walki Judo Jasło” (dofinansowanie 4 800 zł),
  • piłki do siatkówki i koszulki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło, (dofinansowanie 4 950 zł).

Głównym celem realizacji tych zadań jest przeciwdziałanie przestępczości i patologiom społecznym, a sport i rekreacja stanowią skuteczną metodę w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uprawianie sportu odgrywa w życiu istotną rolę – pozwala kształtować charakter, odreagować stres oraz oderwać się od problemów. Sport pełni również funkcję wychowawczą, gdyż prowadzi do przyjmowania poprawnych postaw społecznych i obywatelskich, stąd też środki z Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej przeznaczane są na ten cel.