Strona główna Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego

Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa

  • Wartość projektu: 996 800,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 897 120,00 PLN
  • Okres realizacji: 07.2013 r. – 03.2015 r.
  • Lider projektu: Powiat Jasielski
  • Partnerzy: Miasto Jasło, Gmina Krosno, Powiat Krośnieński.

Zakres projektu:

  • przeprowadzenie diagnozy w zakresie możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru krośnieńsko-jasielskiego,
  • opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla całego obszaru,
  • opracowanie zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego w formie pozwalającej na przedłożenie go właściwym organom do formalnego procedowania i akceptacji,
  • opracowanie zintegrowanego planu systemu transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego,
  • opracowanie planu działań w zakresie rozwoju rynku pracy.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania