Delegacja Miasta Jasła na czele z Ryszardem Pabianem Burmistrzem Miasta Jasła w dniach 30.06 – 01.07.2016 r. złożyła oficjalną wizytę w Mieście Partnerskim Truskawiec (Ukraina). Wizyta miała miejsce w kilka dni po spotkaniu Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija i Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego w Truskawcu.

Podczas oficjalnego spotkania w Urzędzie Miasta w Truskawcu Ryszard Pabian Burmistrz Jasła oraz Andrii Kulchynskyi Burmistrz Truskawca omówili kwestie kontynuacji współpracy pomiędzy miastami oraz wspólne działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych. W trakcie wizyty Jurij Jaworski – Dyrektor Organizacji Rozwoju Truskawca, zaprezentował jasielskiej delegacji kompleks uzdrowisk, które mogą jednorazowo przyjąć do 15 tysięcy kuracjuszy, pijalnię wód i Park Miejski o powierzchni blisko 50 h oraz Delfinarium.