Cyberbezpieczne Jasło

25
Cyfrowa Polska

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

  • Przygotowanie ankiet dojrzałości początkowych i końcowych oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta Jasła i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle;
  • Modernizacja infrastruktury sieciowo-serwerowej wraz z przedłużeniem licencji i wsparcia dla systemów podnoszących cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Jasła i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle;
  • Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników Urzędu Miasta Jasła i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w zakresie cyberbezpieczeństwa;

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

  • pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle;
  • jednostki organizacyjne Miasta Jasła i inne instytucje.

Cel główny projektu: Zwiększenie cyfryzacji JST wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 1 124 689,04 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  849 999,98 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie