Brak pracy, najczęstszym powodem opuszczania Miasta Jasła

138

Szanowni Państwo,
kolejna ankieta za nami. Przedstawiamy krótkie podsumowanie ankiety dla osób, które wyjechały z Jasła

Serdecznie dziękujemy za wypełnianie ankiet.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w prace nad rozwojem Jasła oraz przesyłanie na adres: biurorzecznika@um.jaslo.pl swoich spostrzeżeń, pomysłów i uwag.

Dziękujemy za poświęcony czas!