Biuletyn sesyjny z XLIV sesji Rady Miejskiej Jasła

31

Nowe zadania w budżecie miejskim

Miasto Jasło wprowadziło zmiany w budżecie miejskim między innymi poprzez przekazanie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle na budowę parkingu przy ul. Kasprowicza – 100 tys. zł. Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 znajdującego się na osiedlu Gamrat – 450  tys. zł.

Zmiana mpzp na osiedlu Gamrat

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wszczęta z inicjatywy Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. oraz Gamrat SA w Jaśle z uwagi na planowane działania inwestycyjne. Umożliwi ona między innymi prowadzenie działalności gospodarczej poszczególnych firm znajdujących się na tym terenie oraz pozwoli na skomunikowanie zakładów poprzez planowaną budowę nowej drogi dojazdowej.