Bezpłatne webinarium „Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP”

16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP​”.

Webinarium odbędzie się 18 grudnia 2020 r. od 10:00 do 11.10 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 grudnia 2020 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych zamówieniami publicznymi.

Program webinarium:

1.Rekomendowane podstawy prawne oraz tryb wyboru Partnera Prywatnego

2.Przygotowanie postępowania PPP

3.Ogłoszenie postępowania PPP

4. Ocena wniosków i negocjacje   

5. Wybór Partnera Prywatnego i zakończenie postępowania​

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620 e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl