Bezpłatna pomoc

Lista jednostek oraz dane kontaktowe jednostek znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego, w których prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo.  

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników – w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

E-informator prawny – Podstawowe aspekty prawa własności

E-informator – Podstawowe zasady dziedziczenia – Stowarzyszenie Sursum Corda

E-informator – Prawa i przywileje rodziców samotnie wychowujących dzieci – Stowarzyszenie Sursum Corda

E-informator – Podstawowe zasady zawierania umów – Stowarzyszenie Sursum Corda

Jasielski Informator nieodpłatnej pomocy prawnej - awers
Jasielski Informator nieodpłatnej pomocy prawnej - rewers