„Bezpieczny pieszy w mieście Jaśle” – realizacja projektu

61

Miasto Jasło realizuje projekt  „BEZPIECZNY PIESZY W MIEŚCIE  JAŚLE” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Jasła, zarówno pieszych jaki kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na przejściach zlokalizowanych w pobliżu szkół. W ramach projektu zrealizowana zostanie modernizacja (doświetlenie) 4 przejść dla pieszych. Ponadto zaplanowano zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego „Autochodzik” oraz grą XXL „Zostań mistrzem bezpieczeństwa”, aby dzieci w formie zabaw i ćwiczeń przyswajały sobie zasady bezpieczeństwa na drodze.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

Miasto Jasło – partner wiodący

Straż Miejska w Jaśle – partner projektu

Instytucje współpracujące:

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jasła

Jasielski Dom Kultury

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jasielskie szkoły i przedszkola

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle

lokalne media

Efekty projektu:

modernizacja przejść dla pieszych polegająca na zakupie i montażu 4 szt. systemów aktywnego przejścia dla pieszych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Jasła;

– ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych;

– prowadzenie przez Straż Miejską w Jaśle szerokiej edukacja na rzecz bezpieczeństwa pieszych w mieście Jaśle.

Adresaci projektu

Mieszkańcy Jasła, w głównej mierze piesi (dzieci, młodzież, dorośli jak i seniorzy), ale również kierowcy – czyli użytkownicy ruchu drogowego uczęszczający po wytypowanych traktach.

Czas trwania projektu: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

Wartość projektu: 181 230  zł

Kwota dofinansowania: 100 000 zł