Beacon znowu w akcji – łagodzenie zmian klimatu

84

We wrześniu przedstawiciele gmin BEACON z Polski (w tym z Jasła), Rumunii, Czech i Niemiec spotkali się w Písku (Czechy), aby omówić możliwości zaangażowania kolegów z różnych działów i departamentów administracji miejskiej we współpracę w realizowaniu działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Warsztaty obejmowały analizę schematów organizacyjnych gmin w grupach, przy stolikach gromadzących uczestników z poszczególnych krajów, a następnie dyskusję dotyczącą możliwości usprawnienia komunikacji między różnymi departamentami oraz możliwości szerszego ich zaangażowania w realizację projektów proklimatycznych.

Przedstawiciele gmin Râmnicu Vâlcea (RO), Pirna (DE) i Bielawa (PL) zaprezentowali przykłady udanej współpracy między wydziałami miejskimi oraz interesariuszami, a także skutecznego zarządzania działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Uczestnicy odwiedzili również budynek szkoły odnowiony w ramach umów ESCO (o efekt energetyczny), a także nową stację uzdatniania wody w Pisku. Dzięki zastosowaniu w niej inteligentnych technologii, zakład ten zużywa o 30% mniej energii elektrycznej niż przed modernizacją i częściowo działa jako elektrownia wodna, pokrywająca w części zapotrzebowanie własne na energię elektryczną.

Warsztaty na ten sam temat z udziałem przedstawicieli greckich i portugalskich gminami BEACON odbyły się w czerwcu 2019 r. Za warsztaty w Pisku odpowiedzialny był zespół składający się z przedstawicieli SEVEn (CZ), PNEC (PL), OER (RO), adelphi oraz Navigant.