Baza poradnictwa specjalistycznego

119

Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego, w tym dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.

Podmiot prowadzący działania

Rodzaj świadczonego poradnictwa

 

Dni i godziny funkcjonowania

Dane kontaktowe

(np. numer telefonu, adres mailowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,

38-200 Jasło,  ul. Szkolna 25

Poradnictwo prawne

Poniedziałek od 15.00 do 16.00

Czwartek od 15.00 do 16.00

tel. 608 082 717

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Floriańska 8A

Poradnictwo psychologiczne

Piątek 8.00 – 10.00.

mkrpa@um.jaslo.pl

tel. 13 446 47 14

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Floriańska 8A

Poradnictwo psychologiczne

Poniedziałek 16.00 – 18.00

mkrpa@um.jaslo.pl

iwona-piwowar@wp.pl

tel. 13446 47 14

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Floriańska 8A

Poradnictwo prawne

Wtorek 16.00 – 18.00.

mkrpa@um.jaslo.pl

tel. 509 908 489

 

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Floriańska 8A

Indywidulane oddziaływania terapeutyczne dla osób z rodzin z problemem uzależnień

Środa w godz. 14.45 – 16.45

tel. 502 377 522

Punktu Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 8A.

Wsparcie rodzin mających problemy alkoholowe oraz osób doznających przemocy

Poniedziałek 16.00 – 18.00

Środa 16.00 – 18.00

Czwartek 15.45 – 17.45

Piątek 8.00 – 10.00

mkrpa@um.jaslo.pl

tel. 13 446 47 14

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Rynek 18

Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Poniedziałek 7.30 – 16.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 14.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

oik@pcprjaslo.info

tel. 13 448 58 38
kom. 508 642 016

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Rynek 18

Poradnictwo prawne

Wtorek 7.30 – 11.30

oik@pcprjaslo.info  

tel. 13 448 58 38
kom. 508 642 016

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

38-200 Jasło, ul. Słowackiego 6

Pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego oraz wsparcie w sytuacjach interwencji kryzysowych

Od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 14.00

 

sekretariat@pppjaslo.pl

tel. 13 446 45 46