Wykaz zakwalifikowanych deklaracji dotyczących wymiany kotłów – 3.3.1 oraz 3.3.2

„Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.” Lista zakwalifikowanych...

Nabór wniosków dla mieszkańców do WFOŚiGW w Rzeszowie

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/788-ogloszenie-o-naborze http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/ broszura: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka_v142.pdf

Wymiana kotłów. Ruszył serwis informacyjny

Wymiana kotłów. Ruszył serwis informacyjny www.miastojaslo.gminazenergia.pl W związku z uruchomionym naborem wniosków na wymianę kotłów, chcemy zapewnić Państwu również szczegółową informację, tym bardziej, że powoli...

Zwiększone dofinansowanie z 70 na 85 proc. na wymianę kotłów

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła Miasto Jasło, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiło do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania...

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024″

Zarządzenie Nr V/7/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w...

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 Do pobrania PDF

Rada Seniorów Miasta Jasła – zbliża się nowa kadencja

Miasto Jasło zaprasza do zgłaszania organizacji społecznych chętnych do współtworzenia Rady Seniorów Miasta Jasła w kadencji 2019-2023. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 31...
Rozmiar czcionek
Tryb czytania