„Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle”

332

Burmistrz Miasta Jasła zarządzeniem nr V/102/2019 zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych pn. „Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle”. Konsultacje społeczne odbywają się poprzez wypełnienie ankiety. Ocenie podlegają cztery wybrane kategorie usług publicznych, tj.: edukacyjnych, kulturalnych, transportu i komunikacji  oraz komunalnych. Z kolei analiza kapitału intelektualnego przebiega w czterech obszarach: przedsiębiorczość, informatyzacja, aspekt społeczny, tożsamość i otwartość.

Pragniemy podkreślić, że Państwa odpowiedzi są anonimowe, a wyniki opracowywane na podstawie ankiety będą prezentowane w formie zbiorczej (bez możliwości identyfikacji odpowiedzi z konkretną osobą). Liczymy na państwa odpowiedzi.