Strona główna Apolinary Przyłęcki

Apolinary Przyłęcki

Apolinary Przyłęcki, burmistrz Jasła w latach: 09.1880 -1884 r.

Urodzony w 1837r. notariusz burmistrz Ciężkowic i Jasła. Właściciel Wolicy. W 1877 r został członkiem Rady gminnej w Jaśle. Od 1 stycznia 1878 r. był członkiem Zarządu Miasta. Przyczynił się do zaprowadzenia w Jaśle Sądu Kolegialnego czyli Obwodowego będącego sądem pierwszej instancji dla Jasła i okolicznych Sądów Rejonowych. Osobiście udawał się w tej sprawie do Wiednia i pisał pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości. O jego zaangażowaniu w sprawy miasta świadczy fakt, iż wielokrotnie zrzekał się należności za koszty podróży w sprawach miasta. Był członkiem Rady Szkolnej Krajowej i z jej ramienia jako rejent nadzorował działalność Szkoły Koszykarskiej w Jaśle. Wielokrotnie reprezentował Rade podczas rozmów w sprawie budynków na pomieszczenia dla szkół jasielskich, między innymi prowadził w imieniu Rady rozmowy z radcą Czarkowskim.

Czarkowski był odpowiedzialny za stan budynków szkolnych w Galicji i jednocześnie jako przedstawiciel Rady Szkolnej Krajowej zasiadał w komisji podczas egzaminów maturalnych w Jaśle. Apolinary Przyłęcki osobiście wręczał petycję w sprawie przyznania środków na budowę Gimnazjum przejeżdżającemu przez Jasło księciu Wirtembergowi. Po śmierci burmistrza Stefana Majewskiego Przyłęckiemu powierzono godność burmistrza miasta Jasła. Jego największym osiągnięciem było skuteczne staranie o odszkodowanie z tytułu zniesienia prawa propinacji. Był aktywnym członkiem Komisji Upiększania Miasta. Pod jego przewodnictwem Rada zwróciła się ponownie do Rządu z prośba o uruchomienie w Jaśle urzędu pocztowego. Aktywnie przyczynił się do budowy linii kolejowej i dworca w Jaśle. Wielokrotnie zasiadał w Radzie miejskiej i był jednym z aktywniejszych jej członków.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania