Ankieta Zielona Infrastruktura

159
Fot. www.pixabay.com

Badanie zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pomoże zebrać informacje na temat stosunku mieszkańców regionu karpackiego wobec lokalnej zielonej infrastruktury. Ankieta jest w pełni ANONIMOWA i będzie wykorzystana wyłącznie w niekomercyjnych celach poznawczych związanych z realizacją projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.

Planowanym obszarem tematycznym w ramach w/w projektu jest „Kształtowanie zielonej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Spodziewanym efektem uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jest poprawa warunków harmonijnego rozwoju lokalnego, zachowanie i poprawa stanu elementów zielonej infrastruktury, a przez to także warunków życia mieszkańców oraz funkcjonowania środowiska naturalnego.

Pierwszym etapem działań jest zbadanie świadomości i stosunku społeczności lokalnych do zielonej infrastruktury przy pomocy formularza internetowego.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/ankieta

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!

Serdecznie dziękujemy za współpracę!