Strona główna Andrzej Kachlik

Andrzej Kachlik

Urodzony 25.09.1950 roku w Rożnowicach powiat Gorlice, syn Zygmunta. Technik elektryk o specjalności maszyny i aparaty elektryczne.

W latach 1968-70 pracował w Przedsiębiorstwie Budowlano-Remontowym Przemysłu Terenowego w Rzeszowie z siedzibą w Białej jako elektromonter. Przez kilka miesięcy w 1970 roku pracował w KWK Knurów. Następnie odbył dwuletnią służbę wojskową. W okresie od 1972 roku do połowy 1985 roku był zatrudniony w Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle na stanowisku mechanika aparatury automatycznej. Pełnił również funkcję przewodniczącego zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”. Od 1985 roku prowadzi samodzielną działalność rzemieślniczą w zakresie instalatorstwa elektrycznego. W dniu 27.05.1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wybory samorządowe. Uchwałą Nr I/2/90 Rady Miejskiej Jasła z dnia 06.06.1990r. Andrzej Kachlik został wybrny na stanowisko Burmistrza Miasta Jasła – Przewodniczącego Zarządu Miasta Jasła. Funkcję tą w wymiarze ¾ etatu pełnił do 28 lipca 1994 roku.

W pierwszym okresie pracy burmistrz Kachlik zajął się organizacją pracy urzędu. Opracowano nowy Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Pracy Urzędu Miasta.

Następnie jako burmistrz Jasła skoncentrował się na realizacji zadań inwestycyjno-remontowych. Między innymi prowadzono prace uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe osiedli: Górka Klasztorna I, Gorajowice II, Mickiewicza. Wybudowano obwałowania rzeki Jasiołki i Wisłoki oraz potoku do Warzyc. Dokończono budowę otwartego basenu kąpielowego na terenie MOSiR przy ulicy Sikorskiego oraz zaplecza sportowego na stadionie w Sobniowie. Wybudowano 3 bloki przy ulicy Szajnochy oraz Dom Osiedlowy w Żółkowie. Wykonano nadbudowę budynku Urzędu Miasta. Zmodernizowano ujęcie wody. Wybudowano plac targowy Bazar. Budowano kolektory ściekowe i rozpoczęto budowę nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Przygotowano koncepcję modernizacji układu komunikacyjnego wraz z dokumentacją techniczną mostu na rzece Jasiołce z drogami dojazdowymi.

Obecnie Andrzej Kachlik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Od 1995 roku pełni funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content