Strona główna Andrzej Kachlik

Andrzej Kachlik

Urodzony 25.09.1950 roku w Rożnowicach powiat Gorlice, syn Zygmunta. Technik elektryk o specjalności maszyny i aparaty elektryczne.

W latach 1968-70 pracował w Przedsiębiorstwie Budowlano-Remontowym Przemysłu Terenowego w Rzeszowie z siedzibą w Białej jako elektromonter. Przez kilka miesięcy w 1970 roku pracował w KWK Knurów. Następnie odbył dwuletnią służbę wojskową. W okresie od 1972 roku do połowy 1985 roku był zatrudniony w Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle na stanowisku mechanika aparatury automatycznej. Pełnił również funkcję przewodniczącego zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”. Od 1985 roku prowadzi samodzielną działalność rzemieślniczą w zakresie instalatorstwa elektrycznego. W dniu 27.05.1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wybory samorządowe. Uchwałą Nr I/2/90 Rady Miejskiej Jasła z dnia 06.06.1990r. Andrzej Kachlik został wybrny na stanowisko Burmistrza Miasta Jasła – Przewodniczącego Zarządu Miasta Jasła. Funkcję tą w wymiarze ¾ etatu pełnił do 28 lipca 1994 roku.

W pierwszym okresie pracy burmistrz Kachlik zajął się organizacją pracy urzędu. Opracowano nowy Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Pracy Urzędu Miasta.

Następnie jako burmistrz Jasła skoncentrował się na realizacji zadań inwestycyjno-remontowych. Między innymi prowadzono prace uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe osiedli: Górka Klasztorna I, Gorajowice II, Mickiewicza. Wybudowano obwałowania rzeki Jasiołki i Wisłoki oraz potoku do Warzyc. Dokończono budowę otwartego basenu kąpielowego na terenie MOSiR przy ulicy Sikorskiego oraz zaplecza sportowego na stadionie w Sobniowie. Wybudowano 3 bloki przy ulicy Szajnochy oraz Dom Osiedlowy w Żółkowie. Wykonano nadbudowę budynku Urzędu Miasta. Zmodernizowano ujęcie wody. Wybudowano plac targowy Bazar. Budowano kolektory ściekowe i rozpoczęto budowę nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Przygotowano koncepcję modernizacji układu komunikacyjnego wraz z dokumentacją techniczną mostu na rzece Jasiołce z drogami dojazdowymi.

Obecnie Andrzej Kachlik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Od 1995 roku pełni funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania