Strona główna Andrzej Czernecki

Andrzej Czernecki

mgr inż., absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej.

Żonaty, żona Dorota, syn Jakub, córka Aleksandra.

W marcu 1988 r. rozpoczął pracę zawodową w Jasielskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w dziale przygotowania produkcji na stanowisku inspektora. Później pracował w Biurze Projektów Górniczych w Krakowie Oddział w Jaśle na stanowiskach asystenta projektanta, starszego projektanta, kierownika budowlanego. Posiada uprawnienia projektowania konstrukcji budowlanych i kierowania budową. W chwili przekształcenia Biura w spółkę pod nazwą „Biuro Projektów „Nafta -Gaz” spółka z o.o. w Jaśle, został przewodniczącym Rady Nadzorczej.

W latach 1994 – 2002 radny Rady Miejskiej Jasła.
W lipcu 1997 roku Rada Miejska Jasła wybrała A. Czerneckiego na stanowisko burmistrza Jasła.
W III. kadencji (1998 – 2002) samorządu terytorialnego został ponownie wybrany przez Radę Miejską Jasła na stanowisko burmistrza.
W 2002 roku w pierwszych bezpośrednich wyborach uzyskał największą ilość głosów i po raz trzeci objął stanowisko burmistrza Jasła.
Funkcję Burmistrza Miasta Jasła pełnił do grudnia 2006 roku. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję zastępcy wójta w Gminie Korzenna (małopolska).

Ponownie został wybrany na stanowisko burmistrza Jasła w grudniu 2010 r.

Kadencja (1997-2006)

 • powstała w Jaśle między innymi kryta pływalnia, obwodnica południowa, przebudowa rynku, rewitalizacja parku miejskiego, ponad 160 mieszkań komunalnych (w ramach spółki TBS), ponad 40 km kanalizacji na terenie całego miasta, wodociąg do osiedla Gamrat, obwałowanie osiedla Gądki i etap, sala gimnastyczna przy gimnazjum nr I i szkoła podstawowa nr 6 na os. Rafineryjnym, korty tenisowe na terenie MOSiR, modernizacja ogródka jordanowskiego I etap, Powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna w Warzycach i Gamracie, powstała Podkarpacka Szkoła Wyższa. Przygotowano projekty i zapewniono ich finansowanie: modernizacji ujęcia wody dla Jasła i wymiany starych azbestowych wodociągów, budowy zakładu utylizacji odpadów dla Jasła, termomodernizacji szkół Gimnazjum nr 2 i SP nr 1 w ramach Funduszu Norweskiego, budowy drogi średnicowej KG2, przygotowano koncepcję obwodnicy północnej Jasła, w ramach rewitalizacji miasta projekt remontu dróg i chodników oraz monitoring centrum Jasła.

Jasło uzyskało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, a kryta pływalnia i przebudowa rynku uzyskały odpowiednio 1 i 3 nagrody za najlepsze realizacje.

Osobiście w 2000 roku wręczył tytuł Honorowego Obywatela Jasła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Przewodniczył Konwentowi Wójtów i Burmistrza Powiatu Jasielskiego, powołanemu do podejmowania wspólnych działań zrzeszonych samorządów zmierzających do wszechstronnego rozwoju naszego regionu.

Od maja 2004 r. do stycznia 2006 r. był członkiem delegacji polskiej do Komitetu Regionów Unii Europejskiej jako przedstawiciel Związku Miast Polskich, na forum którego wybrany został do prezydium KR. Ponownie został powołany do składu delegacji na kadencję 2006-2010 w lutym 2006 r. Pracował w dwóch komisjach: COTER – Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i DEVE – Komisji Stałego Rozwoju do grudnia 2006.

W latach 2002-2006 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Był członkiem Komitetu Monitorującego wydatkowanie środków w ramach ZPORR.

Utworzył w 1998 r. Związek Gmin Dorzecza Wisłok i od początku jego funkcjonowania do stycznia 2007 roku przewodniczył Zarządowi Związku Gmin. Zdołał skupić wokół idei kompleksowej ochrony środowiska w zlewni rzeki Wisłoki samorządy leżące wzdłuż rzeki i jej dopływów. Największym osiągnięciem pracy w ZG było przygotowanie i podpisanie w 2005 r. umowy o dofinansowanie „programu poprawy czystości zlewni etap I”. Dofinansowanie wyniosło ponad 40 mln euro i pokryło 84% wydatków na budowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie 16 gmin w tym m. Jasła (rozbudowa ujęcia wody). Od maja 2006 do stycznia 2007 roku pełnił funkcję MAO przy realizacji tego projektu.

W ramach Związku Gmin wdrożył program szkoleniowy dla rolników ”podkarpackie winnice” autorstwa Romana Myśliwca. Zorganizował I i II Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle w latach 2005 i 2006. Od marca 2010 jest członkiem Stowarzyszenia IPMA (International Project Management Association).

Kadencja 2010 -2014

 • rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła 2012,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle 2013,
 • rekultywacja składowiska odpadów przy ulicy Żniwnej 2012,
 • budowa boiska Orlik 2012,
 • realizacja projektu dot. instalacji kolektorów słonecznych oraz układów fotowoltaicznych (łącznie w 20 gminach zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) instalacje kolektorów słonecznych na 4266 domach prywatnych oraz na 105 budynkach użyteczności publicznej, a na 5 obiektach sportowych instalacje układów fotowoltaicznych),
 • realizacja II etapu „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”,
 • wybudowanie brakującego obwałowania (360 mb na rzece Ropie przy Osiedlu Jasło-Rafineria 2013,
 • budowa drogi KDL 1-2013-2014, przygotowanie projektu i pozyskanie terenów pod inwestycje 2013,
 • kompleksowa modernizacja jasielskiej hali sportowej 2013-2014,
 • przebudowa Placu Targowego – „Zielonego Rynku” w Jaśle 2013,
 • odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z budową zjeżdżalni 2013,

Zainteresowania: sport (tenis ziemny, narciarstwo, wspinaczka), winiarstwo, lotnictwo

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content