Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian wziął udział w Międzynarodowej Konferencji pod nazwą „Alpejsko – karpackie transgraniczne forum szwajcarskich dobrych praktyk”, która odbyła się 8 czerwca 2016 r. w Rzeszowie.

Podczas Konferencji zaprezentowano między innymi koncepcje powołania przez Euroregion Karpacki wspólnie z Uniwersytetem w Bernie sieci współpracy beneficjentów programu Swiss Contribution w Karpatach oraz utworzenia pilotażowego transgranicznego „Regionu Flagowego” na obszarze pogranicza polsko – słowackiego. Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej Andreja Motyla oraz Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego.