3 czerwca zmarł najstarszy mieszkaniec Jasła Karol Bogdan

206

Senior 1 kwietnia skończył 107 lat. Urodził się w Libuszy w 1913 r.

W 2013 roku z okazji setnych urodzin Szacowny Jubilat i jego rodzina, przyjaciele byli gośćmi burmistrza Jasła. Zazwyczaj, ze względu na stan zdrowia Jubilatów, życzenia składane są w ich domach. Doskonałe zdrowie, kondycja i hart ducha pozwoliły na to, że uroczystość odbyła się w urzędzie. To był dzień, który nam wszystkim zapadł głęboko w pamięć.