2,6 mln zł dla Miasta Jasła

59
Jasło z drona - popołudnie

Miasto Jasło otrzymało 2 mln 600 tys. zł wsparcia na budowę gminnych dróg, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Kotlinę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji oszacowano na 3 mln zł. 

Zadanie, na którego realizację Miasto ubiegało się o rządowe dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę dróg wewnętrznych (wraz ze zjazdami i dojazdami), chodników z betonowej kostki brukowej, a także budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Czas realizacji zadania zależny będzie od terminu podpisania umowy i procedury przetargowej, jednak według planów inwestycja powinna zostać zakończona przyszłym roku. 

Do Podkarpacia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiło ponad 789 mln zł, natomiast do samorządów z powiatu jasielskiego, łącznie z dotacją dla Miasta Jasła –  16 mln 745 tys. zł.