1 marca – w hołdzie niezłomnym

84
flagi polskie na tle pomnika Żołnierzy Wyklętych

Urząd Miasta w Jaśle również włączył się w ogólnopolskie obchody upamiętniające żołnierzy wyklętych. Także na naszym terenie mamy przedstawicieli, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej.

Wielu z nich nie doczekało wolnej Polski, a ich ciał do dziś nie odnaleziono. Jednym z nich jest Adam Lazarowicz ps. “Klamra”, uczeń jasielskiego gimnazjum, aresztowany za swoją działalność w AK i WiN, po pokazowym procesie został zamordowany 1 marca 1951 r.

Miasto Jasło w obchodach reprezentowali Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła oraz Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła. Natomiast wcześniej kwiaty przy budynku, w którym w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, a gdzie więziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji walczących o wolną Polskę, złożyła Elwira Musiałowicz-Czech, zastępczyni burmistrza.

Warto przypomnieć, że naszymi lokalnymi bohaterami tego czasu, oprócz wspomnianego Adama Lazarowicza członka zarządu głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, są między innymi: ppłk Józef Modrzejewski, Adam Piegłowski, Roman Myśliwiec, Władysław Szewczyk i Adam Droździewicz.