Pod Pomnikiem Armii Krajowej odbyły się dziś obchody upamiętniające Dzień Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem uroczystości, które odbywają się w Jaśle od 2012, było Miasto Jasło. Kwiaty złożono również pod budynkiem w którym w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a w którym wieziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji walczących o niepodległą Polskę.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu najbliższych współpracowników. Tych ostatnich, którzy tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Delegatury Sił Zbrojnych Na Kraj.

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali cywilny i zbrojny opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Dotknęły ich ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to jednak tylko szacunki.

Naszymi lokalnymi bohaterami tego czasu są między innymi: ppłk Józef Modrzejewski, Adam Piegłowski, Roman Myśliwiec, Władysław Szewczyk, Adam Droździewicz. To dziś ich imiona powinny zostać szczególnie wyróżnione i wspomniane. Jestem przekonany, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych umacnia w nas, Polakach, wolę trwania przy najważniejszych wartościach dla naszego narodu: wolności i honorze. Jako Burmistrz Miasta Jasła składam dzisiaj hołd bohaterom powstania antykomunistycznego – mówił podczas uroczystości Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W uroczystości udział wzięli: harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej im. gen. Józefa Hallera z Trzcinicy, samorządowcy, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy instytucji, a także przedstawiciele organizacji społecznych i poczty sztandarowe szkół.