23 stycznia 2018, wtorek

Formularz kontaktowy


Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Jaśle:

  • poniedziałek – 7.30 – 17.00  
  • wtorek-piątek – 7.30 – 15.30

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej):

  • poniedziałek 7.30 – 17.00
  • wtorek-piątek 7.30 – 14.00

Informacja 
informacja@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 300

Biuletyn Informacji Publicznej
bip@um.jaslo.pl

Agata Koba – rzecznik prasowy
rzecznik@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 315

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
Roman Marek – kierownik
wsir@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 342

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Małgorzata Adamska-Chmiel – kierownik
bfe@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 374

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Maciej Jagielski – kierownik
wbizk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 364

Biuro Audytu i Kontroli
Tadeusz Zachwieja – koordynator
akz@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 361

Energetyk Miejski
Bogusław Pięta
energetyk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 384               

Zespół Radców Prawnych
Jolanta Bosak-Szkolnik – koordynator
zrp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 314        

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Paweł Zawada – kierownik
wi@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 324

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Tadeusz Betlej – kierownik
wgm@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 326

Wydział Geodezji
Wojciech Głowa – kierownik
wg@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 340

Wydział Architektury
Sława Liniewska- Garbacz – kierownik
pp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 343                                

Wydział Oświaty
Renata Łaba – kierownik
wo@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 334

Stanowisko ds. Kultury
Bożena Molska-Olbrot
+48 13 44 86 329
Barbara Żegleń
+48 13 44 86 349
kss@um.jaslo.pl

Stanowisko ds. Sportu i Turystyki
Jerzy Raus
+48 13 44 86 329
Sylwia Kopacz-Nadymus
+48 13 44 86 349

Stanowisko ds. Społecznych
Jolanta Krokowska
+48 13 44 86 319
Mateusz Smyka
+48 13 44 86 329

Wydział Organizacyjny i Kadr
Ilona Dzięglewicz – inspektor ds. kadr i szkoleń
kadry@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 338

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Ewelina Jaworska-Fortuna  – inspektor
brm@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 313

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Sławomir Maćkoś – podinspektor
zamowienia@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 325

Wydział Spraw Obywatelskich
Beata Owińska – kierownik

+48 13 44 86 337
+48 13 44 86 336 – dowody osobiste
+48 13 44 86 333 – ewidencja ludności
+48 13 44 86 341 – ewidencja działalności gospodarczej
so@um.jaslo.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Alicja Wójcik – kierownik
usc@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 357
tel./fax +48 13 44 86 344 – rejestracja urodzeń, zgonów oraz wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej
Anna Wojnarowicz-Więcek – Główna Księgowa Urzędu
wkfb@um.jaslo.pl
+ 48 13 44 86 305                        

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Daniel Domasławski – kierownik
wpiol@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 346
+48 13 44 86 322 – wymiar podatków
+48 13 44 86 382 – gospodarka odpadami komunalnymi
+48 13 44 86 308 – księgowość podatkowa

Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta
Halina Gorczyca – kierownik
wpirb@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 306

Straż Miejska
Kazimierz Wiśniowski – komendant
+48 13 44 86 369
+48 13 44 86 270 – dyżurka
986 – telefon alarmowy (z tel. komórkowego)

Szczegółowy wykaz adresów i telefonów – PDF

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle

Rachunek bieżący Miasta Jasła
90 1600 1462 1844 2153 9000 0001

Dzierżawy, sprzedaż gruntów i inne dochody UM
63 1600 1462 1844 2153 9000 0002

Opłata skarbowa
36 1600 1462 1844 2153 9000 0003

Podatek od nieruchomości – os. prawne
09 1600 1462 1844 2153 9000 0004

Podatek od nieruchomości – os. fizyczne
79 1600 1462 1844 2153 9000 0005

Podatek od środków transportowych – os. prawne
52 1600 1462 1844 2153 9000 0006

Podatek od środków transportowych – os. fizyczne
25 1600 1462 1844 2153 9000 0007

Podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów
95 1600 1462 1844 2153 9000 0008

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
68 1600 1462 1844 2153 9000 0009

Wadia i przetargi
57 1600 1462 1844 2153 9000 0013

Dochody z usług opiekuńczych(MOPS) od dłużników alimentacyjnych
30 1600 1462 1844 2153 9000 0014

Udostępnienie danych osobowych
03 1600 1462 1844 2153 9000 0015

Wpłaty członkowskie mieszkańców Miasta Jasła na program solarny
19 1600 1462 1844 2153 9000 0018

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
89 1600 1462 1844 2153 9000 0019

Gwarancje zabezpieczenia robót
08 1600 1462 1844 2153 9000 0022

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres urzad@um.jaslo.pl, podając w nim informacje o wybranej metodzie komunikacji:

  • PJM – polski język migowy (należy przez to rozumieć naturalny, wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych)
  • SJM – system językowo-migowy (należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną)
  • SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowywany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu)

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. 
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania