22 stycznia 2018, poniedziałek

Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Wykaz nieruchomości – 11.01.2018 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem Położenie Przedmiot najmu Wysokość czynszu najmu Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w MPZP Forma oddania w najem   Miasto Jasło Obręb 3 - Błonie   Część działki ewid. nr 13/26   100,00 zł. + obowiązujący podatek...

Ogłoszenie o przetargu publicznym z dnia 10 stycznia 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU Charakterystyka przedmiotu przetargu: Sprzedaż drewna na pniu pochodzącego z 11 sztuk drzew rosnących na terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 2 w Jaśle,...

Zawiadomienie o LIX „Nadzwyczajnej” Sesji RMJ zwołanej na dzień 10 stycznia 2018 r.

Uprzejmie zapraszam na LIX Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r.,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 5 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa Warzyce

Ogłoszenie o przetargu z dnia 4 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: Przetarg A4

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2018 r. Szczegóły w załączniku

Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle...

Nabór na wolne stanowisko kierownicze – kierownik ośrodka wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - kierownik ośrodka wsparcia. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem. http://www.mopsjaslo.4bip.pl/index.php?idg=11&id=141&x=2 nabór - druk  

Ogłoszenie z dnia 22 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od...

Zawiadomienie o LX Sesji RMJ

Uprzejmie zapraszam na LX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy...

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. 
close-link
Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania