Strona główna Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz...

To jest twoje miasto – zabierz głos w sprawie przebudowy placu z kotwicą oraz...

Dwa istotne zagadnienia będą poruszane podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się we wtorek (27 marca, godz. 17). Jedno dotyczy utworzenia nowoczesnego centrum nauki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, a drugie przebudowy...

Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r.,...

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz ufundował stypendium – złóż wniosek

Do końca kwietnia br. w Urzędzie Miasta w Jaśle przyjmowane będą wnioski o przyznanie Jednorazowego Stypendium Artystycznego im. Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza dla osób szczególnie uzdolnionych w dziedzinie muzyki. Stypendium zostało ufundowane przez Honorowego Obywatela...

II Brygada Legionów i Jaślanie w proteście przeciw Traktatowi brzeskiemu

W dniu 19 marca Muzeum Regionalne w Jaśle udostępniło mieszkańcom Jasła ekspozycję plenerową poświęconą II Brygadzie Legionów i Jaślanom biorącym udział w proteście przeciw postanowieniom Traktatu brzeskiego z 9 lutego 1918 r. Wystawa została udostępniona...

Zarządzenie z dnia 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z...

Burmistrz Miasta Jasła przyznał stypendia artystyczne

Trzej jaślanie, Miłosz Nowakowski, Robert Król i Marcin Polar otrzymali w tym roku stypendium artystyczne. Stypendia fundowane są od 2011 roku i przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. W tym roku,...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały RMJ w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1, ust. 2...

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Metzgera – Kolejowa”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera – Kolejowa” Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Jednogłośne “za” budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej

Radni Rady Miejskiej Jasła, którzy wczoraj (23 marca) w komplecie stawili się na sesji nadzwyczajnej, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej w wysokości...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018...

To jest twoje miasto – zabierz głos w sprawie przebudowy placu z kotwicą oraz...

Dwa istotne zagadnienia będą poruszane podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się we wtorek (27 marca, godz. 17). Jedno dotyczy utworzenia nowoczesnego centrum...
Rozmiar czcionek
Tryb czytania